Zaterdag 25 maart geven we een voorjaarsconcert in ’t Spantsje te Tjerkgaast.

Aan dit concert wordt ook meegewerkt aan het jeugdkorps van Sleat en Wikel: De Muzykmaten.