Zaterdag 25 juni 2022 Sipelsneon
Woensdag 29 juni 2022 Algemene Ledenvergadering/Afsluiting seizoen
Woensdag 7 september 2022 Eerste repetitie van het nieuwe seizoen
Zondag 18 december 2022 Kerstconcert

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien