2020

28 maart 2020 Voorjaarsconcert samen met de Muzykmaten

8 april 2020 Algemene Ledenvergadering

23 mei 2020 Optreden bij de Oldtimer 11-stedentocht

23 t/m 30 mei 2020 Anjerfonds collecte

24 juni 2020 Laatste repetitie van het seizoen 2019/2020

27 juni 2020 Optreden Sipelsneon

26 augustus 2020 Eerste repetitie van het seizoen 2020/2021

9 september 2020 Suikerbrood actie

November concert

20 december 2020 Kerstconcert

24 december 2020 Begeleiden Kerstnachtdienst in de Grutte Tsjerke te Sleat

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte