Woensdag 20 juni 2018 Openluchtconcert in de stad om 19.30 uur

Woensdag 27 juni 2018 Afsluiting van het seizoen met barbecue om 18.45 uur

Woensdag 5 september 2018 eerste repetitie na de zomervakantie

Woensdag 19 september 2018 Suikerbroodaktie

November concert met Jeugdkorps en leerlingen

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtdienst begeleiden in de Grutte Tsjerke

Zaterdag 15 juni 2019 Deelname muziekfestival op Borkum (D) o.v.b.

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte