25 december 2019 geen repetitie

1 januari 2020 geen repetitie

28 maart 2020 Voorjaarsconcert samen met de Muzykmaten

23 mei 2020 Optreden bij de Oldtimer 11-stedentocht

24 juni 2020 Laatste repetitie van het seizoen 2019/2020

27 juni 2020 Optreden Sipelsneon

26 augustus 2020 Eerste repetitie van het seizoen 2020/2021

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte