Woensdag 19 juli 2019 geen repetitie

Vrijdag 21 juli 2019 repetitie vanaf 19.45 – 21.00 uur

Woensdag 27 juni 2019  Douwe van Netten begeleiden bij zijn Muziek  D-examen, tevens laatste repetitie voor de zomervakantie

Zaterdag 29 juni 2019 Sipelsneon

Woensdag 28 augustus 2019 Eerste repetitie na de vakantie

Woensdag 4 september 2019 Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11 september 2019 Suikerbroodactie

Zaterdag 9 november 2019 deelname Bondsconcours te Drachten

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte