Zaterdag 1 juni 2019 Spelen bij de start van de Oldtimer Elfstedentocht

Zaterdag 15 juni 2019 Deelname muziekfestival op Borkum (D)

Woensdag 19 juli 2019 geen repetitie

Vrijdag 21 juli 2019 repetitie vanaf 19.45 – 21.00 uur

Woensdag 27 juni 2019  Douwe van Netten begeleiden bij zijn Muziek  D-examen, tevens laatste repetitie voor de zomervakantie

Zaterdag 29 juni 2019 Sipelsneon

Woensdag 28 augustus 2019 Eerste repetitie na de vakantie

Woensdag 4 september 2019 Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11 september 2019 Suikerbroodactie

Zaterdag 9 november 2019 deelname Bondsconcours te Drachten

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte