Vakantie 

Woensdag 13 september 2017 eerste repetitie na de vakantie

Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien in de Poarte