Zaterdag 24 december 2022 Kerstnachtdienst 21:00 uur in de Grutte Tsjerke van Sloten
Woensdag 28 december 2022 Geen repetitie
Zaterdag 18 maart 2023 Solistenconcours de FM
Zaterdag 25 maart 2023 Voorjaarsconcert in Sloten
Woensdag in april Sûkerbole aksje
Zaterdag 13 mei 2023 Deelname Gouden Spikerfestival in Ureterp
Zondag 18 juni 2023 Kerkdienst begeleiden in Lemmer
Zaterdag 24 juni 2023 Sipelsneon

 Wij repeteren elke woensdag van half acht tot half tien