Binnen onze vereniging hebben wij dries zeer betrokken ereleden, Roelie de Graaf-Van Dijk, Jacobus Eppinga en Gerda van der Sloot-Kuipers

Roelie de Graaf­
is al lid sinds onze oprichting, sinds  september 2014 is zij gestopt met spelen.  Haar inzet voor het korps is voor iedereen een groot voorbeeld!

Jacobus Eppinga
speelt al enkele jaren niet meer bij Stêd Sleat, maar heeft veel voor ons betekend. Ook tot aan de dag van vandaag zet hij zich nog steeds in voor het ophalen en vooral verzamelen van oud papier. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.

Gerda van der Sloot -Kuipers

Gerda is lid geweest sinds de oprichting van het korps en sinds 2017 is ze gestopt met spelen. Ze heeft vele jaren in het bestuur gezeten en zich ook met veel liefde ingezet voor de mannen van het oud papier. Wij zijn haar heel dankbaar voor al haar inzet.