Uiteraard zijn de financiën een belangrijk onderdeel binnen muziekvereniging Stêd Sleat om een ‘gezonde’ vereniging te blijven. De vaste kosten, zoals huur, de aanschaf en reparatie van instrumenten, vertonen een stijgende lijn. Hier tegenover staat dat de gemeentelijke subsidies dalen en de opbrengst van onze oud-papieractie als gevolg van de gedaalde papierprijs teruggelopen is. Een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten leveren dan ook onze donateurs.

Om ons muziekkorps  financieel gezond te houden, is het van groot belang dat ons donateursbestand blijft. Op grond hiervan hebben wij  onder andere inwoners van Sloten en Tjerkgaast gevraagd donateur van onze fanfare te worden.  Op deze wijze kan ieder bijdragen aan het functioneren van het muziekkorps.

De donateursbijdrage wordt jaarlijks in oktober/november bij u opgehaald of van uw rekening afgeschreven middels een automatische incasso. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hiske Wijnia tel.nr. 0514 531368 of via de email: hiskedewolff@gmail.com