Voorzitter:
Hans Lington

info@stedsleat.nl

Secretaris:
Sietske de Vries-De Graaf

Penning meester:
Ynschje Eizema
y.eizema@hetnet.nl

06-22397060

Bestuurslid:
Rinke Akkerman (jeugdzaken)
Remy de Boer

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

Bijgewerkt op 12 september 2018