Voorzitter:
Ankie Hanzens

a.hanzens@home.nl

0514-531586

Secretaris:
Coby Wijnia
cwijnia@sloten.com

0514- 604074

Penning meester:
Ynschje Eizema
y.eizema@hetnet.nl

06-22397060

Bestuurslid:
Rinke Akkerman
Rinke1@live.nl

06-51713325

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

Bijgewerkt op 1 januari 2018