Dirigent Durk Krol

Hij studeerde aan het conservatorium te Groningen met als hoofdvakken Hoorn en Directie. Momenteel is hij dirigent van drie orkesten: ‘Stêd Sleat’ te Sloten, Crescendo te Holwerd en Concordia te Drachten. Ook is hij docent klein-koper bij Kunstbedrijven ‘Westerkwartier’ en de Fryske Blaasakademy.  Middels schoolprojecten zet hij zich in voor de toekomst en het bestaansrecht van ons fanfare. Door les te geven onder schooltijd aan schoolgaande kinderen, streeft hij ernaar kinderen te enthousiasmeren voor muziek.