Sinds 22 januari 2020 heeft het korps van Stêd Sleat een nieuwe dirigent. En wel te weten Jan ten Bos uit Oldeberkoop.

Meer info vindt u over onze nieuwe dirigent onder het kopje Over Stêd Sleat